Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatbiztonsági és adatvédelmi előírásokat szem előtt tartva az alábbi adatvédelmi tájékoztató fontos információkat nyújt személyes adataid védelméről és az ezekre vonatkozó jogaidról. Vállaljuk, hogy adatvédelmünk megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

A részünkre átadott személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtjük és biztonságban tároljuk!

Harmadik félnek személyes adataidat nem adjuk át, azonban bárkinek felvilágosítást nyújtunk a róla kezelt adatokat érintően.

Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Tájékoztatóra hivatkozik.

Az Adatvédelmi Tájékoztató közvetlen elérhetősége:

http://virtualis-asszisztencia.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

  1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A honlapon látogatásod alkalmával az alábbi céllal adhatsz meg adatokat:

  • személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl: Cookie,

  • kapcsolatfelvétel céljából.

Kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Hozzájárulásodat a honlapon található, árajánlatkérő form-nál, az erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheted meg. A hozzájárulását bárki bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Az adatkezelő

Képviselő és adatkezelési felelős: Hamvai Mária Marianna

Székhelye: 2141 Csömör, Szérűskert u. 16.

Adószám: 68046167-1-33

e-mail címe: info@virtualis-asszisztencia.hu

Telefonszáma: +36 20 927 9646

Az adatkezelési felelős harmadik személlyel nem osztja meg adataidat, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatkezelési felelős az átadott adatokat csak addig tárolja, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettsége van.

  1. Közösségi adatkezelés

Weboldalunk sütiket (Cookie) használ működése folyamán, a preferenciáidhoz való alkalmazkodás és az internet oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy az oldalakhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódhass és azok személyre szabhatóak legyenek, a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek a számítógépedre. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldalak használatát.

A sütik használatát bármikor letilthatod!

A sütik törlése

A látogatás során jogod van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internek böngésző programok általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz

A megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhetsz tőlünk, hogy milyen adataidat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. A kérelemre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre

A megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheted tőlünk, hogy valamely adatodat módosítsuk. Erről a kérelemre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatok törlésére

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheted tőlünk adataid törlését. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmedet, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerülünk, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataiddal megegyező – adataidat a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Jog tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről e-mailben tájékoztatunk.

Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

  1. Jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesíts bennünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az érdekeidet szem előtt tartva mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben a megítélésed szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheted:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

https://naih.hu

  1. Egyéb rendelkezések:

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a http://virtualis-asszisztencia-hu/ oldalon való közzététel napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától lép hatályba.